Kick-off Technohub Smart Suppliers

Eindelijk kon de kick-off van de #Technohub Smart Suppliers doorgaan! In het AFAS stadion kwamen deelnemende bedrijven, Tetrix Techniek en Hogeschool Inholland / Inholland University of Applied Sciences bij elkaar om gezamenlijk de thema’s van de Smart Suppliers werkgroepen voor dit jaar te bepalen en te kiezen welke bijbehorende (#MBO+) kennismodules ontwikkeld gaan worden.
We gaan samen aan de slag met de thema’s #Mechatronica & #Industriële automatisering, #SmartMaintenance en (Slimme) #Constructie & #Bewerkingstechnologieën. Ook zijn er negen! ideeën voor gezamenlijke pilotprojecten aangedragen waarin #duurzaamheid#ketensamenwerking/-digitalisering en co-engineering centraal staan. Genoeg ingrediënten voor een prachtig jaarprogramma!

#smartsuppliers#toeleveranciers#machinebouw#maakindustrie#smartindustry#LLOA+O MetalektroTechValley NH#Technospitsen ism FME en Koninklijke Metaalunie