Resultaten

Technohub Smart Suppliers zet in op (onderwijs)innovatie en een structurele verbinding van onderwijs en het regionale bedrijfsleven in de maakindustrie. Maatwerkbijscholing wordt ontwikkeld, beschikbaar gesteld en toegankelijk voor medewerkers op MBO4+ niveau. 

Technohub Smart Suppliers heeft als doel professionalisering van maakketens en een sterke en toekomstbestendige Noord-Hollandse maakindustrie, met behoud en ontwikkeling van technisch talent en aantrekkelijke techniekbanen in de regio.

De ontwikkelde kennismodules worden gedurende en na afloop van het project digitaal beschikbaar en breed toegankelijk gemaakt voor Noord-Hollandse maakbedrijven via het digitale techniek leerplatform oZone.

Technohub Smart Suppliers realiseert :

  • Aansluiting van ruim 20 toeleveranciers (regionale maakbedrijven) op het TechnoSpitsen netwerk;
  • Aansluiting van het MBO op het huidige TechValley-NH partnernetwerk;
  • Samenwerking tussen Fieldlab TechValley-NH en Techlands (regio Zaandam);
  • Ontwikkeling en testen van vraaggestuurde, state-of-the-art Smart Industry kennismodules op MBO4+ niveau.
  • Samenwerking tussen medewerkers van de bedrijven, studenten, docenten en lectoren op MBO-én HBO niveau in concrete, ingebrachte keteninnovatieprojecten waarin het geleerde in de praktijk wordt gebracht.

“Minstens zo belangrijk zijn ‘interactiecompetenties’ zoals argumenteren, rapporteren, organiseren en communiceren. Affiniteit van mensen met het vak en nieuwsgierigheid blijft het allerbelangrijkste

Naar alle partners >

“Kennis at the job is de beste ervaring en leerschool.

Eerst laten proberen en ervaren, dan relevante kennis aanbieden die verder helpt”

Naar alle partners >