Parbleu

Parbleu begeleidt individuele mkb-maakbedrijven en samen-werkingsverbanden bij het ontwikkelen en realiseren van waardevolle innovaties, waarmee ze voorop kunnen (blijven) lopen. We structureren en ondersteunen innovatietrajecten, we helpen bij het maken van strategische keuzes en bouwen mee aan toekomstbestendige ‘smart’ product- en dienstportfolio’s. We initiëren, faciliteren en begeleiden netwerken van innoverende bedrijven en bouwen met onze partners aan innovatieprogramma’s waarin we mensen, organisaties, ideeën, kennis en technologische ontwikkelingen verbinden.

Parbleu werkt voor maakbedrijven in het mkb en voor samenwerkingsverbanden van bedrijven die:

  • meer waarde willen toevoegen en (daarmee) hun onderscheidend vermogen willen vergroten
  • nieuwe (Smart Industry) ontwikkelingen willen toepassen in hun bedrijf, producten en diensten
  • hun business- en/of verdienmodel willen aanscherpen of innoveren
  • nieuwe producten, diensten of product-dienstcombinaties willen ontwikkelen
  • hun huidige dienstverlening beter willen afstemmen op de markt en klanten
  • begeleiding zoeken bij de transitie van productbedrijf naar product-/dienstenbedrijf

Voor brancheorganisaties en projectorganisaties die middels onze trajecten:

  • hun leden of achterban, overwegend mkb-bedrijven, concrete handvatten willen geven voor waardecreatie, ondernemerschap en innovatie
  • de ‘koek’ voor hun leden willen vergroten
  • hun visie versneld vertaald willen zien in concrete, waardevolle praktijkresultaten
  • nieuwe (cross sectorale) verbindingen en waardecreatie willen bevorderen en faciliteren.