Koninklijke Metaalunie

Koninklijke Metaalunie is met meer dan 14.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de metaal. Metaalunie richt zich op bedrijven in de Metaal en Techniek vanĀ  eenmanszaken tot bedrijven met meer dan 100 werknemers. Koninklijke Metaalunie staat garant voor een brede expertise, kennis van de branche en biedt een concrete, resultaatgerichte aanpak.

 

Koninklijke Metaalunie:

 

  1. is aangesloten bij MKB-Nederland;
  2. kent een structuur waarbinnen de stem van ieder lid telt;
  3. beschikt over een buitendienst voor direct contact met haar leden;
  4. geeft maandelijks het vakblad Metaal & Techniek uit. Exclusief voor leden publiceert de Metaalunie maandelijks een bulletin. Daarnaast kunnen leden 24 uur per dag de Metaaluniewebsite raadplegen;
  5. geeft gratis ledenadvies op sociaaljuridisch, bedrijfsjuridisch, bedrijfseconomisch, fiscaal en bestuursrechtelijk gebied;
  6. heeft verzelfstandigde diensten die tegen zeer gunstige tarieven werken zoals Metaalunie Academie, PKM, BTC-Metaal, MEVAS en Metaalunie Rechtsbijstand;
  7. biedt interessante kortingen voor o.a. arbozorg, inkoop gas en elektriciteit, verzekeringen, rechtsbijstand en muziekgebruik in bedrijven;
  8. organiseert regionale bijeenkomsten voor leden (over bijvoorbeeld: informatievoorziening, netwerken/contacten leggen met collega-ondernemers, beleidsafstemming, inspraak).