A+O Metalektro

Bij A+O zijn zo’n 1270 bedrijven aangesloten, waar circa 148.000 mensen werken. De stichting werkt in opdracht van een bestuur dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van de sociale partners in de Metalektro. Namens de werkgevers is dit Vereniging FME en namens de werknemers FNV MetaalCNV VakmensenDe Unie en VHP2.

Alle bij de CAO Metalektro aangesloten bedrijven dragen een vastgesteld percentage van hun loonsom af aan de Stichting A+O.

Per cao-periode beslissen sociale partners voor welke knelpunten op arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelgebied extra inspanning moet worden geleverd of aandacht moet zijn.

  • Heb je hulp nodig bij het vinden en binden van (nieuwe) medewerkers?
  • Is jouw organisatie in ontwikkeling? Is duidelijk wat de stip op de horizon is en hoe je medewerkers hierin mee kunnen gaan?
  • Ben je op zoek naar een vergoeding/subsidie om nieuwe medewerkers op te leiden?
  • Stimuleer je medewerkers om regie te nemen op hun eigen loopbaan?
  • Zoek je ondersteuning bij het samenwerken in je regio?
  • Ben je op zoek naar actuele arbeidsmarktinformatie?

A+O biedt vergoedingen, workshops, ondersteuning en advies om ontwikkelen, opleiden en groei te stimuleren.